blueMSX 1.5.0

van mars2000you op 12-06-2004, 12:55 translated by [D-Tail]
Onderwerp: Emulation
Talen:

blueMSX versie 1.5.0 is uitgekomen. In eerste instantie zou dit hoofdzakelijk een bugfixing release worden, maar deze versie heeft behalve dat de volgende verbeteringen:

 • Het complete timing-schema van de emulatie en DirectDraw is vervangen. Het resultaat hiervan is een hogere frame-rate op langzamere PCs (< 1.4GHz) en minder onderbrekingen in het geluid.
 • MSX1-emulatie is verbeterd: een correct specifiek kleurenpalet, de CMOS is uitgeschakeld in MSX1-mode.
 • Volledige RTC (Real-Time Clock) implementatie in MSX2 en MSX2+ modes, inclusief test- en alarmregister.
 • De systeem ROMs zijn niet meer inbegrepen in de executable en de emulator wordt uitgebracht in twee versies: één met de BIOS ROMs als aparte bestanden (zoals NLMSX of paraMSX) en één die alleen de C-BIOS ROM en geen copyrighted ROMs bevat.

Enkele andere zaken:

 • Twee tellers toegevoegd: één die het aantal frames per seconde weergeeft, één die het CPU-gebruik weergeeft.
 • Pause en Stop-knoppen toegevoegd aan de werkbalk.
 • Finse taalondersteuning toegevoegd.
 • Ondersteuning toegevoegd voor de verschillende SCC/SCC+ mappers.
 • Ondersteuning toegevoegd voor ingepakte (.ZIP) save-states.
 • ROM-type selectie toegevoegd als dropdown menu in het 'ROM open'-dialoogvenster.
 • Horizontale rekking.
 • Correct sprite-palet in screen 8.
 • Dubbelklik-bug verholpen. Bij een dubbelklik op een .DSK of .ROM file: de emulator start nu met alleen dit bestand (werpt evt. ingestoken cartridges uit); als blueMSX reeds gestart is, zal de dubbelklik daar effect hebben.
 • Verholpen: het hangen van de muis als er op een hoge frequentie gedraaid wordt.
 • Verholpen: vastlopers als de emulator draait en dialoogvensters worden over de emulator gesleept.
 • Verholpen: bug in de eigenschappenpagina terwijl de emulator in fullscreen mode is.
 • Verholpen: bug in werkbalk-update tijdens het starten of stoppen van de emulatie.
 • Nieuw: checkboxes (aan- of uitvinken) in options/emulation voor het niet herstarten van de emulatie.
 • Verholpen: VDP bug die ervoor zorgde dat vescheidene Namcot MSX1 games in screen 1 niet goed werkten.
 • Verholpen: bug in disk patch: VDP commando's worden nu correct 'geflushed' (BGV 13 in Disk Station 17 en Rune Master III geven nu correcte graphics weer).
 • Verholpen: bug in machine editor dropdownmenu's: klikken buiten het menu zorgt er nu niet meer voor dat de waarde gereset wordt.
 • Verholpen: bugs in de mixer control (positie van de balans-schuifbalk, volume als voor mono-geluid gekozen wordt).
 • Verholpen: bugs in sprite-emulatie en horizontale scroll in screen 6.
 • Verholpen: bugs in de grafische interface.
 • Verholpen: bug in save-states voor MSX1 machines.

Bijbehorende link: www.bluemsx.com